Muntliga nationella prov

Efter lovet är det dags för de muntliga nationella proven i engelska, matematik och svenska.

Muntliga delprov

I svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov, delprov A. De muntliga delproven är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

Genomförande

 • Proven genomförs i mindre grupper (2-4 elever).
 • Ett prov tar 20-60 minuter (beroende på ämne).
 • Eleverna går ifrån ordinarie lektion för att genomföra provet.

Schema

 • Vecka 45 : Engelska
 • Vecka 46-47: Matematik
 • Vecka 48-49: Svenska

Proven är obligatoriska och en viktig del av bedömningen. Därför är det viktigt att eleverna kommer på sin provtid.

Tider och grupper för varje prov meddelas i god tid innan provet.


Prenumerera på nya blogginlägg

SO – Powerpoint och kartor till inlämningsuppgiften

Hej!

Här är länkarna till powerpointen.

Lektionspowerpoint Del 1:

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/aa26192_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0b279995810b540f583a8caf9066e8670&authkey=ARXWvy5yZHboFbElkNGZ1Hs

Lektionspowerpoint del 2:

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/aa26192_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=018ba85e8300b4c368db49d1b351a165d&authkey=AYNuC2PEsZGobeG7hk5f7A4

 

Och här är en länk till en Powerpoint med temakartor:

Hälsningar, SO-lärarna

PS. Den här länken lovade jag eleverna att lägga ut;  Ökning i medellivslängd . Många elever har nämligen berättat om vilka spännande diskussioner ni hade hemma kring flippen med diagramet över hur medellivslängden ökat i världen. Jag visade en ”film” som flera sa att de vill visa er.


Prenumerera på nya blogginlägg

NO: träna inför NO-provet

Torsdag den 26 oktober får du visa dina kunskaper om biologi i ett NO-prov.

Vi kommer att träna inför provet på lektionerna men du behöver repetera och träna hemma också.

Här ser du vad du ska kunna och hur du kan träna: Biologi Livets utveckling anpassningar så här kan du träna

Här finns planeringen: Biologi Livets utveckling och anpassningar planering

Här finns en ordlista: Biologi ordlista

Lycka till med träningen!


Prenumerera på nya blogginlägg

Ma-läxa till v.43 Snäckor

Veckans läxa ”Snäckor” fokuserar framförallt på hur man förstår och sätter sig in i ett problem. Det är mycket text i själva uppgiften – så ser inte uppgifter ut i vanliga fall. Vi har överdrivit för att kunna ge tydliga exempel. (Ta gärna hjälp med att läsa texten om du tycker att det är svårt. Jag och Lisa hjälper gärna till i klassrummet men det går också bra att fråga en annan vuxen eller att t.ex. använda i-padens uppläsningsfunktion.)

I klassrummet kommer vi inte bara att diskutera problemlösningsstrategier utan också ge varandra tips på hur man läser och förstår. Vi hoppas att det dyker upp konkreta tips som eleverna har användning av i framtiden.

Läxan har du fått på papper, och limmat in i ditt röda problemlösningshäfte.
Om du var frånvarande under måndagen så ligger den i frånvarokorgen i klassrummet – med ditt namn på.

// Catha och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.43 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten Freaky Flavours. Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/4-food

Grammatik (Some och any)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.22-23

Förhör v.43  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!


Prenumerera på nya blogginlägg

Sista läsläxan, Alex Dogboy. Inlämning av läs-logg och böcker fredag 20/10

Läxa till Fredag 20/10

Läs kapitel 33 och 34

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Var det rätt av honom att rymma? Motivera.
 2. Vad var det Alex mamma egentligen sa i samtalet?
 3. Alex väljer nu sina nya föräldrar. Vilka är de och varför väljer han dem?

Glöm inte att ta med läs-loggen och din bok fredagen den 20/10. Böckerna ska  skickas tillbaka!

Läs-loggarna samlas in och bedöms enligt matrisen ( Kunskapsmatris Alex Dogboy )

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg