Homework W.46: Text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten What did people eat? Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt gör glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/4-food/what-did-people-eat–/listen-to-the-text

Förhör v.46  (Glosor + diskussionsfrågor till texten) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Planering i Svenska

I Svenska har vi fram till höstlovet arbetat med läsprojektet Alex Dogboy. I fredags samlade vi in elevernas läsloggar för bedömning.

Varje vecka arbetar vi också med olika texttyper i läromedlet Zick Zack. Nu har turen kommit till berättande texter, vilket avslutas med att eleverna ska skriva en egen berättelse Skrivuppgift berättelse 

Berättelsen kommer att bedömas enligt matrisen. Bedömningsmatris

Efter lovet kommer vi att träna på muntlig framställning inför de muntliga nationella proven i svenska som kommer att äga rum v. 48 och v.49.

MVH

Alexander och Thomas

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.43 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten Freaky Flavours. Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/4-food

Grammatik (Some och any)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.22-23

Förhör v.43  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!


Prenumerera på nya blogginlägg

Sista läsläxan, Alex Dogboy. Inlämning av läs-logg och böcker fredag 20/10

Läxa till Fredag 20/10

Läs kapitel 33 och 34

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Var det rätt av honom att rymma? Motivera.
 2. Vad var det Alex mamma egentligen sa i samtalet?
 3. Alex väljer nu sina nya föräldrar. Vilka är de och varför väljer han dem?

Glöm inte att ta med läs-loggen och din bok fredagen den 20/10. Böckerna ska  skickas tillbaka!

Läs-loggarna samlas in och bedöms enligt matrisen ( Kunskapsmatris Alex Dogboy )

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.42 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten Never stop. Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/3-sports/never-stop-/listen-to-the-text

Grammatik (Relativa och reflexiva pronomen)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.24- 26.

Förhör v.42  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 7, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 13/10

Läs kapitel 30 och 31

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Vad innebär Operation Nolltolerans?
 2. Rosa säger att det svåraste hon gjort var att lämna bort sina flickor till nunnorna. Om det var så svårt varför gjorde hon det då? Tycker du hon gjorde rätt eller fel? Motivera ditt svar.
 3. Vad är det som får Alex att inte vilja vara inne i hus?

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.41 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

Grammatik (Genitiv + Demonstrativa pronomen)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.17-19 + 20-21.

Förhör  v.41  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 6, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 6/10

Läs kapitel 27 och 28.

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Vad händer i filmen om Alicia som Alex spelar upp inne i huvudet om och om igen? Har du varit med om någon händelse som du ”spelar” upp om och om igen.
 2. Alex trodde inte att de som hade hus kunde vara rädda, varför tror du att han tror så? Finns det något som du är rädd för?
 3. Varför tror du att fru Leti hjälper Alex?
 4. ”Det var här han började förstå att han var en människa” (kap 28) Vad tror du man menar med citatet?

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.40 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

Grammatik (Genitiv)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.17-19

Förhör  v.40  Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg