Om Fröken Catha

Lärare på Herrängens skola. Bäst på Ma och SO men fixar allt. Brinner för att varje barn ska få ta sitt nästa steg.

År 5 Sista skolveckan

Onsdag 7/6
På onsdag efter lunch går vi till Långbroparken. Ta med eget fika: frukt, bulle/kaka och dricka. (Inte godis, chips och dylikt.) Vi slutar kl.14.00 i parken och de som ska till Klubben följer med tillbaka, de som inte ska till skolan får gå hem direkt.

Under veckan tömmer vi lådor och eleverna får gärna ta med en kasse/påse för att få med  sig saker hem från skolan.

På torsdag spelas enligt tradition fotbollsmatch mellan personal och åk 6 glatt påhejade av hela skolan.

Avslutning fredag 9/6
Samling och avslutning kl.08.30 – 09.10 i eget klassrum. Från kl.09.15 – ca 10.00 samlas alla klasser utomhus vid scenen för gemensam avslutning.
Klubben har därefter öppet som vanligt.

Sommarlovet har börjat!

År 5 Samhällskunskap – Lag och rätt

I området Samhällskunskap – Lag och rätt kommer vi att ha många lektionsdiskussioner samt föra en digital loggbok som jag kommer att bedöma.

Loggbok:
1.  Öppna ett Office365-dokument.
2.  Döp det till Ditt namn och klass – lag och rätt VT15
3. Dela det med mig (Catharina Glaas)
4. Kopiera in och svara på de frågor du har fått mailade till din skolmailadress.

Här är planeringen för momentet:  Planering Lag och rätt- VT år 5
Här finns matrisen: Matris Lag opch rätt
Här är lektionspowerpointen; Lag och rätt – power point 2
Här är alla Mailfrågor till loggboken

Vi vill ha alla loggar senast fredagen den 2/5.

// Catha och Thomas

År 5 Ta sig hem själv-intyg Stockholms universitet

På onsdag åker vi till Stockholms universitet som vi redan har meddelat.

Om eleverna behöver åka direkt till t.ex. en träning, kliva av tunnelbanan tidigare för att de bor längs vägen eller liknande behöver ni vårdnadshavare fylla i en sådan här lapp; Ta sig hem själv intyg.

Annars följer alla elever med tillbaka till skolan där dagen avslutas.

Kom ihåg att eleverna behöver matsäck!

5a, 5b och 5d Planering SO v 19-20

Hej 5a, 5b och 5d!

Många är borta från skolan av olika anledningar. Eftersom vi arbetar med löpande bedömning och lektioner som bygger på varandra är det viktigt att du följer med i planeringen. Den finns här: Planering Lag och rätt- VT år 5 4

Ni har också fått två mail med instruktioner.
Hur man öppnar Office 365 hemifrån finns förklarat under fliken Hjälp här ovan.

Trevlig helg! // Catha

PS Vi  gör samma sak i mina klasser som Thomas gör med 5c, precis som vanligt, men eftersom det ”händer så mycket annat” just nu ligger vi lite olika till i planeringen.

År 5 Prov i SO 28/4

Alla femmor skriver SO-prov i Religion; judendom och Islam på fredag 28/4.

Här är matrisen med det du ska kunna:
Matris Religion Judendom Islam2

  • Vi har använt oss av följande frågor på lektionerna: Frågor Samtliga
  • Sidorna vi har arbetat med i boken är: 6-9, 16-19, 26-39, 46-55, 108-127
    Boken finns såklart tillgänglig på Inläsningstjänst
  • Lektionsplaneringen (med alla filmer) finns här: Planering Religion Judendom Islam 3

Ni kommer att få tillfälle att plugga under SO-lektionerna i nästa vecka.

// Catha och Thomas

5a, 5b och 5d SO-prov Norden tillbakalämnat

Jag har lämnat tillbaka SO-proven i Geografi och barnen har fått ta med sig dem hem under lovet. De ska vara tillbaka på skolan på tisdagen efter lovet – så lägg dem direkt i ryggsäcken när ni har tittat på dem.

Provresultaten visar att det är svårt att föra resonemang och att se samband. Vi kommer att fortsätta öva på det i de andra SO-ämnena och vi kommer att fortsätta arbeta med proven genom att t.ex. visa hur ett svar kan se ut på olika nivåer.

Jag förstår att ni föräldrar undrar hur ni kan hjälpa ert barn. Visst är det bra att plugga in fakta med du kan också hjälpa ditt barn genom att plugga/prata om begrepp så att barnen verkligen förstår orden. (begrepp är ord som t.ex. glaciär, kalifat, diktator)

Ett annat bra sätt är att prata om det ämne vi läser och ställa många varför-frågor, t.ex. runt middagsbordet. Det skapar också många trevliga och lärorika tillsammans-stunder.

// Catha

År 5 Omprov matte tid, längd, vikt och volym

Vi har delat ut de rättade matteproven, eleverna har fått ta hem dem och de ska lämnas tillbaka underskrivna så snart som möjligt.

De elever som inte nått nivå ett skriver omprov enligt följande.
5a: Torsdag 6/4
5b: Onsdag 5/4
5c: Tisdag 4/4
5d: Tisdag 4/4

// Catha och Lisa

PS: (Jag sa fel dag till 5c på lektionen idag – tisdag är det som gäller. Sorry! //Catha)