År 5 Nordens länder Power Points och jämförelsematris

Här är elevernas presentationer av de olika Nordiska länderna.
Kika på dem för att fylla i din jämförelsematris- fakta om Nordens länder

(Klicka på länken så öppnas Power pointen).

Danmark 5A
Danmark 5B
Danmark 5C
Danmark 5D

Finland 5A
Finland 5B
Finland 5C
Finland 5D

Island 5A
Island 5B
Island 5C
Island 5D

Norge 5A
Norge 5B
Norge 5C
Norge 5D

Sverige 5A
Sverige 5B
Sverige 5C
Sverige 5D

För att ”rätta” din jämförelsematris är det bra om du använder dig av Cathas hjälpreda; jämförelsematris- fakta om Nordens länder – hjälpreda, men tänk på att den inte är ett facit utan att det är den du själv har arbetat fram som du ska använda dig av.