Homework W.46: Text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten What did people eat? Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt gör glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/4-food/what-did-people-eat–/listen-to-the-text

Förhör v.46  (Glosor + diskussionsfrågor till texten) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Muntliga nationella prov

Efter lovet är det dags för de muntliga nationella proven i engelska, matematik och svenska.

Muntliga delprov

I svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov, delprov A. De muntliga delproven är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

Genomförande

 • Proven genomförs i mindre grupper (2-4 elever).
 • Ett prov tar 20-60 minuter (beroende på ämne).
 • Eleverna går ifrån ordinarie lektion för att genomföra provet.

Schema

 • Vecka 45 : Engelska
 • Vecka 46-47: Matematik
 • Vecka 48-49: Svenska

Proven är obligatoriska och en viktig del av bedömningen. Därför är det viktigt att eleverna kommer på sin provtid.

Tider och grupper för varje prov meddelas i god tid innan provet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.43 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten Freaky Flavours. Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/4-food

Grammatik (Some och any)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.22-23

Förhör v.43  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.42 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten Never stop. Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/3-sports/never-stop-/listen-to-the-text

Grammatik (Relativa och reflexiva pronomen)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.24- 26.

Förhör v.42  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.41 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

Grammatik (Genitiv + Demonstrativa pronomen)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.17-19 + 20-21.

Förhör  v.41  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg