Ma-läxa Bråk, procent och decimaltal vecka 8

Vi fortsätter arr repetera olika matematiska metoder som eleverna behöver behärska både inför nationella proven och år 7. Det blir alltså repetition och rena räkneläxor framöver.

Titta gärna på och fråga om ditt barns läxa så att du får en uppfattning om ditt barn kan det här eller inte.

Vi går igenom läxan och rättar tillsammans varje måndag – så det är viktigt att pappret finns på plats då.

Den här veckan jobbar vi med sambandet bråk, procent och decimaltal. Eleverna har fått ett papper med läxan på, är eleven frånvarande har vi lagt ett namnat exemplar i frånvarokorgen i klassrummet. Läxan redovisas på måndagen efter sportlovet.
(pga upphovsrätten kan jag inte publicera läxorna på nätet.)

// Catha och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Ma-läxa v 7 : Uttryck

Vi kommer även fortsättningsvis ha matte-läxa från måndag till måndag. Den här perioden satsar vi på att repetera olika matematiska metoder som eleverna behöver behärska både inför nationella proven och år 7. Det blir alltså repetition och rena räkneläxor.

Titta gärna på och fråga om ditt barns läxa så att du får en uppfattning om ditt barn kan det här eller inte.

Vi går igenom läxan och rättar tillsammans varje måndag – så det är viktigt att pappret finns på plats då.

Den här veckan jobbar vi med att skriva uttryck. Eleverna har fått ett papper med läxan på, är eleven frånvarande har vi lagt ett namnat exemplar i frånvarokorgen i klassrummet.

// Catha och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

6C och 6D – Göra om läxförhöret – beskriva geometriska figurer.

Eftersom jag var tvungen att ge de flesta elever F på det läxförhör vi hade idag, ger jag dem en chans att skriva om det efter skoltid imorgon.

Jag tycker inte att det är okej att det fåtal elever som  hade gjort sin läxa ordentligt ska behöva gå miste om undervisningstid för att andra inte har gjort det.

Det här handlar om baskunskaper och är således väldigt viktigt att varje barn kan.

Jag har varit väldigt tydlig och påmint om läxanunder varje lektion. Det står uppskrivet på varje klass planeringsvägg.  Information finns också på bloggen och i den planering eleverna har fått. Vi har även tränat under lektionstid… så ja… jag är väldigt besviken på att eleverna inte har tagit skolarbetet på allvar.

Läxa Begrepp – beskriva geometriska figuerer

// Catha


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte: planering och läxa v. 2-3

I matten har vi idag arbetat med repetition. Läxa under nästa vecka är att arbeta klart med repetitionskapitlet (s. 6-13).

Tips: dela upp arbetet och gör några uppgifter varje dag!

För ännu mer träning finns repetitionsuppgifter att göra på bingel.

Nästa arbetsområde är ”Tal, algebra och räkning” (kapitel 1 och 2 i 6B-boken).

Här är planeringen för v. 2-3:

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte bedömning Kombinatorik, statistik och diagram del 1

Den här veckan avslutar vi första delen av momentet Kombinatorik, statistik och diagram. Vi har inget prov den här gången utan ni bedöms på lektionsarbetet.

Kom ihåg att ni ska ha lämnat följande uppgifter till mig och Lisa för bedömning senast fredag 1/12:
1. Kombinatorik (hamburgare)
2. Sannolikhet (lotteri)
3. Diagram (läxor)
4. Diagnos (ska vara rättad)
5. Diagram skapade i excell
      samt
6. Problemlösningshäftet med terminens alla läxor.

Frågor? Här finns troligen svaren:
7. Lektionspowerpoint- Diagram, kombinatorik & sannolikhet (kap 5 i 6A)
2. Planering Diagram, kombinatorik och sannolikhet (kap 5 Mattespanarna 6a) ht 17

// Catha

PS Resultaten, även de från de muntliga nationella proven,  kommer vi att redovisa i elevernas  Kunskapsmatriser om finns i Office365.
Hur man loggar in hemifrån står under fliken Hjälp.


Prenumerera på nya blogginlägg

Matteläxa till måndag v 49

Vi ska avsluta terminen med ett praktisk problemlösning som handlar om area och skala. Du ska få möblera ditt drömklassrum.

Vi vill att du ska ägna 20 minuter till att tänka efter och skriva en planering för hur du vill möblera ditt drömklassrum, dvs vilken typ av möbler du vill ha i rummet och vad som behövs för att undervisningen ska fungera på bästa sätt.

Så här i juletider får man önska fritt.

// Catha och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg