Matte: planering och läxa v. 2-3

I matten har vi idag arbetat med repetition. Läxa under nästa vecka är att arbeta klart med repetitionskapitlet (s. 6-13).

Tips: dela upp arbetet och gör några uppgifter varje dag!

För ännu mer träning finns repetitionsuppgifter att göra på bingel.

Nästa arbetsområde är ”Tal, algebra och räkning” (kapitel 1 och 2 i 6B-boken).

Här är planeringen för v. 2-3:

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte bedömning Kombinatorik, statistik och diagram del 1

Den här veckan avslutar vi första delen av momentet Kombinatorik, statistik och diagram. Vi har inget prov den här gången utan ni bedöms på lektionsarbetet.

Kom ihåg att ni ska ha lämnat följande uppgifter till mig och Lisa för bedömning senast fredag 1/12:
1. Kombinatorik (hamburgare)
2. Sannolikhet (lotteri)
3. Diagram (läxor)
4. Diagnos (ska vara rättad)
5. Diagram skapade i excell
      samt
6. Problemlösningshäftet med terminens alla läxor.

Frågor? Här finns troligen svaren:
7. Lektionspowerpoint- Diagram, kombinatorik & sannolikhet (kap 5 i 6A)
2. Planering Diagram, kombinatorik och sannolikhet (kap 5 Mattespanarna 6a) ht 17

// Catha

PS Resultaten, även de från de muntliga nationella proven,  kommer vi att redovisa i elevernas  Kunskapsmatriser om finns i Office365.
Hur man loggar in hemifrån står under fliken Hjälp.


Prenumerera på nya blogginlägg

Matteläxa till måndag v 49

Vi ska avsluta terminen med ett praktisk problemlösning som handlar om area och skala. Du ska få möblera ditt drömklassrum.

Vi vill att du ska ägna 20 minuter till att tänka efter och skriva en planering för hur du vill möblera ditt drömklassrum, dvs vilken typ av möbler du vill ha i rummet och vad som behövs för att undervisningen ska fungera på bästa sätt.

Så här i juletider får man önska fritt.

// Catha och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Matteläxa till v. 48

Problem Klubben:
En skolklubb har 100 medlemmar. De går i klass 3, 4, 5 eller 6. 58 är flickor. 30 går i klass 5. 14 pojkar går klass 6. 20 går i klass 3. 16 flickor går i klass 5.40 går i klass 6. 10 pojkar går i klass 3.

 1. a) Hur många pojkar går i klass 5?
 2. b) Hur många flickor går i klass 4?
 3. c) Vad kan man mer tänka ut?
 4. d) Hitta på ett liknande problem. Lös det.

Som vanligt vill vi att du jobbar med problemet på egen hand i max 20 minuter så att du är förberedd till lektionen.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte: Prov fredag 17/11

Fredag 17 november har alla klasser prov i matematik – enheter.

6C skriver provet (i ert vanliga klassrum) under NO/tk-lektionen 12.55-13.55.

Här är matrisen: Bedömningsmatris enheter

Så här kan du träna inför provet:

 • Matteboken: Kapitel 4 i 6A- och 6B-boken
  • diagnos
  • spåren
 • Bingeluppgifter
 • Arbetsblad

Här hittar du planeringen: Planering Enheter (kap 4 Mattespanarna 6a6bbok) ht 17


Prenumerera på nya blogginlägg

Muntligt nationellt prov: matematik

Vecka 46-47 är det muntliga nationella prov i matematik (delprov A)

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3-4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument.

Här finns schema med tider och grupper: Matematik muntligt schema


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte Läxa till måndag v 45

Hej!

Den här veckan kör vi en läxa som handlar om enhetsomvandling och lite praktiskt problemlösning.

Cathas mattekaka – vikt och volym läxa
Del 1, dvs att omvandla enheterna är obligatorisk.
Del 2, dvs att baka kakan är självfallet frivillig
– (men om ni gör det vill vi gärna se bilder och få kommentarer i kommentarsfältet)

Vi diskuterar läxan på måndagen efter lovet.

Smaklig läxtid! 🙂

// Catha Och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Muntliga nationella prov

Efter lovet är det dags för de muntliga nationella proven i engelska, matematik och svenska.

Muntliga delprov

I svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov, delprov A. De muntliga delproven är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

Genomförande

 • Proven genomförs i mindre grupper (2-4 elever).
 • Ett prov tar 20-60 minuter (beroende på ämne).
 • Eleverna går ifrån ordinarie lektion för att genomföra provet.

Schema

 • Vecka 45 : Engelska
 • Vecka 46-47: Matematik
 • Vecka 48-49: Svenska

Proven är obligatoriska och en viktig del av bedömningen. Därför är det viktigt att eleverna kommer på sin provtid.

Tider och grupper för varje prov meddelas i god tid innan provet.


Prenumerera på nya blogginlägg