Matteläxa till v. 48

Problem Klubben:
En skolklubb har 100 medlemmar. De går i klass 3, 4, 5 eller 6. 58 är flickor. 30 går i klass 5. 14 pojkar går klass 6. 20 går i klass 3. 16 flickor går i klass 5.40 går i klass 6. 10 pojkar går i klass 3.

 1. a) Hur många pojkar går i klass 5?
 2. b) Hur många flickor går i klass 4?
 3. c) Vad kan man mer tänka ut?
 4. d) Hitta på ett liknande problem. Lös det.

Som vanligt vill vi att du jobbar med problemet på egen hand i max 20 minuter så att du är förberedd till lektionen.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte: Prov fredag 17/11

Fredag 17 november har alla klasser prov i matematik – enheter.

6C skriver provet (i ert vanliga klassrum) under NO/tk-lektionen 12.55-13.55.

Här är matrisen: Bedömningsmatris enheter

Så här kan du träna inför provet:

 • Matteboken: Kapitel 4 i 6A- och 6B-boken
  • diagnos
  • spåren
 • Bingeluppgifter
 • Arbetsblad

Här hittar du planeringen: Planering Enheter (kap 4 Mattespanarna 6a6bbok) ht 17


Prenumerera på nya blogginlägg

Muntligt nationellt prov: matematik

Vecka 46-47 är det muntliga nationella prov i matematik (delprov A)

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3-4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument.

Här finns schema med tider och grupper: Matematik muntligt schema


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte Läxa till måndag v 45

Hej!

Den här veckan kör vi en läxa som handlar om enhetsomvandling och lite praktiskt problemlösning.

Cathas mattekaka – vikt och volym läxa
Del 1, dvs att omvandla enheterna är obligatorisk.
Del 2, dvs att baka kakan är självfallet frivillig
– (men om ni gör det vill vi gärna se bilder och få kommentarer i kommentarsfältet)

Vi diskuterar läxan på måndagen efter lovet.

Smaklig läxtid! 🙂

// Catha Och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Muntliga nationella prov

Efter lovet är det dags för de muntliga nationella proven i engelska, matematik och svenska.

Muntliga delprov

I svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov, delprov A. De muntliga delproven är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

Genomförande

 • Proven genomförs i mindre grupper (2-4 elever).
 • Ett prov tar 20-60 minuter (beroende på ämne).
 • Eleverna går ifrån ordinarie lektion för att genomföra provet.

Schema

 • Vecka 45 : Engelska
 • Vecka 46-47: Matematik
 • Vecka 48-49: Svenska

Proven är obligatoriska och en viktig del av bedömningen. Därför är det viktigt att eleverna kommer på sin provtid.

Tider och grupper för varje prov meddelas i god tid innan provet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Ma-läxa till v.43 Snäckor

Veckans läxa ”Snäckor” fokuserar framförallt på hur man förstår och sätter sig in i ett problem. Det är mycket text i själva uppgiften – så ser inte uppgifter ut i vanliga fall. Vi har överdrivit för att kunna ge tydliga exempel. (Ta gärna hjälp med att läsa texten om du tycker att det är svårt. Jag och Lisa hjälper gärna till i klassrummet men det går också bra att fråga en annan vuxen eller att t.ex. använda i-padens uppläsningsfunktion.)

I klassrummet kommer vi inte bara att diskutera problemlösningsstrategier utan också ge varandra tips på hur man läser och förstår. Vi hoppas att det dyker upp konkreta tips som eleverna har användning av i framtiden.

Läxan har du fått på papper, och limmat in i ditt röda problemlösningshäfte.
Om du var frånvarande under måndagen så ligger den i frånvarokorgen i klassrummet – med ditt namn på.

// Catha och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Matteprov onsdag 11/10

På onsdag den 11/10 är det dags för matteprov igen. Provet handlar om geometri.

I matrisen ser du vad du ska kunna: Bedömningsmatris – geometri

Så här kan du träna:

 • Bläddra igenom kapitel 3 och känn efter om du förstår exemplen i de blå rutorna.
 • Titta på sammanfattningen s. 95
 • Gör diagnoserna på s 30-31 och 58-59
 • Jobba med spåren
 • Titta på filmerna igen (länkar i lektionspowerpoint)

Extra:

 • Bingeluppdrag

Hela lektionsplaneringen finns här: Planering Geometri (kap 3 Mattespanarna 6a) ht 17
och lektionspowerpointen finns här: Lektionspowerpoint – Geometri (kap 3)

Hälsningar

Catha och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Ma-läxa till v 41

Till de vuxna:
Det är viktigt att barnen får lösa de här problemen på sin nivå så att de kan förklara och resonera kring sina lösningsmetoder i skolan, vilket är det huvudsakliga betygskriteriet vi tränar här. Som det är nu kommer mer än hälften av eleverna till måndagslektioner med problem som är lösta med en metod som de inte alls behärskar, eller som vi har arbetat med i skolan. Därför inför vi ”föräldraförbud” .

Som förälder får du ”bara” hjälp eleven att förstå problemet, dvs texten samt att ställa  ledande frågor som hjälper eleven med fokus.t.ex. vilken strategi ska du välja? Vad behöver du ta reda på nu?

Och kom ihåg…. inte längre än 20 minuter. Vi förväntar oss bara att eleverna ska ha satt sig in i problemet, förstått det och börjat tänka på en strategi. Inte att det ska finnas en färdig lösning.

Vill ni veta vilken nivå eleverna jobbar på så be dem ta hem matteboken och kolla i den.

Vi förstår att många vill hjälpa sina barn att nå de högre nivåerna, men vi tänker mer långsiktigt. Vill du hjälpa ditt barn så är det bästa du kan göra att låta dem förklara de olika lösningsmetoder vi har kommit fram till EFTER redovisningslektionen. Här är bilder av de lösningar som två klasser kom fram till tillsammans på problemet Milkshake:

__________________________________

Läxa till måndag v 41

Problem: ”Målade kuber” (finns på din skole-post och inklistrat i ditt räknehäfte)

 1. Sätt en timer/äggklocka på 20 minuter
 2. Läs igenom och förstå problemet. Läs gärna flera gånger
 3. Välj strategi
 4. Börja lös problemet i ditt lila räknehäfte

Strategier:

 • konkret material
 • gissa och pröva
 • rita en bild
 • tabell
 • arbeta bakifrån

OBS! Du ska inte arbeta med problemet i mer än 20 minuter! Det spelar ingen roll hur långt du hinner, vi arbetar vidare med problemet under lektionen. 


Prenumerera på nya blogginlägg

Ma-läxa Problemlösning Milkshake

Till de vuxna:
Det är viktigt att barnen får lösa de här problemen på sin nivå så att de kan förklara och resonera kring sina lösningsmetoder i skolan, vilket är det huvudsakliga betygskriteriet vi tränar här. Som det är nu kommer mer än hälften av eleverna till måndagslektioner med problem som är lösta med en metod som de inte alls behärskar, eller som vi har arbetat med i skolan. Därför inför vi ”föräldraförbud” .

Som förälder får du ”bara” hjälp eleven att förstå problemet, dvs texten samt att ställa  ledande frågor som hjälper eleven med fokus.t.ex. vilken strategi ska du välja? Vad behöver du ta reda på nu?

Vi förstår att många vill hjälpa sina barn att nå de högre nivåerna, men vi tänker mer långsiktigt. Vill du hjälpa ditt barn så är det bästa du kan göra att låta dem förklara de olika lösningsmetoder vi har kommit fram till EFTER redovisningslektionen.

Och kom ihåg…. inte längre än 20 minuter. Vi förväntar oss bara att eleverna ska ha satt sig in i problemet, förstått det och börjat tänka på en strategi. Inte att det ska finnas en färdig lösning.

Vill ni veta vilken nivå eleverna jobbar på så be dem ta hem matteboken och kolla i den.

__________________________________

Läxa till måndag v 40

Problem: ”Milkshake” (finns på din skole-post och inklistrat i ditt räknehäfte)

 1. Sätt en timer/äggklocka på 20 minuter
 2. Läs igenom och förstå problemet. Läs gärna flera gånger
 3. Välj strategi
 4. Börja lös problemet i ditt lila räknehäfte

Strategier:

 • konkret material
 • gissa och pröva
 • rita en bild
 • tabell
 • arbeta bakifrån

OBS! Du ska inte arbeta med problemet i mer än 20 minuter! Det spelar ingen roll hur långt du hinner, vi arbetar vidare med problemet under lektionen. 

 


Prenumerera på nya blogginlägg