NO: träna inför NO-provet

Torsdag den 26 oktober får du visa dina kunskaper om biologi i ett NO-prov.

Vi kommer att träna inför provet på lektionerna men du behöver repetera och träna hemma också.

Här ser du vad du ska kunna och hur du kan träna: Biologi Livets utveckling anpassningar så här kan du träna

Här finns planeringen: Biologi Livets utveckling och anpassningar planering

Här finns en ordlista: Biologi ordlista

Lycka till med träningen!


Prenumerera på nya blogginlägg

NO – kemiläxa vecka 36

Målet den här veckan är att du ska kunna berätta om kolets kretslopp och hur människan är med och påverkar kretsloppet.

Vi kommer att träna på lektionerna men det är viktigt att du repeterar och tränar hemma också.

Läxa till lektion 2:

Läs s. 62-63 i Koll på NO

Träna på begreppen:

  • kol – viktigt grundämne
  • koldioxid – kol och syre (co2)
  • fotosyntes – växter gör om solenergi, koldioxid och vatten till druvsocker och syre
  • fossila bränslen – t.ex. olja, stenkol, naturgas, torv
  • förbränning – djur och människor förbränner maten för att få energi
  • växthuseffekten – uppvärmning av jorden som beror på atmosfären

Nästa vecka får du visa dina kunskaper i en diagnos. 

Det finns många filmer som förklarar fotosyntes och kolets kretslopp. T.ex. den här:


Prenumerera på nya blogginlägg

Åk 6 NO: kemiplanering och läxa

I NO kommer vi att arbeta med kemi – ämnen runt omkring oss.

Den här veckan tränar vi på att använda kemibegrepp.

Läxa till lektion 2

För att förbereda dig inför lektion 2 ska du:

  • läsa/lyssna s. 60-61 i boken ”Koll på NO”
  • träna på begrepp: grundämne, atom, kemisk förening, kemiskt tecken (gäller 6A, 6C och 6D)

Här finns en planering för hela arbetsområdet: Kemi Planering ämnen runt omkring oss


Prenumerera på nya blogginlägg