Muntliga nationella prov

Efter lovet är det dags för de muntliga nationella proven i engelska, matematik och svenska.

Muntliga delprov

I svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov, delprov A. De muntliga delproven är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

Genomförande

 • Proven genomförs i mindre grupper (2-4 elever).
 • Ett prov tar 20-60 minuter (beroende på ämne).
 • Eleverna går ifrån ordinarie lektion för att genomföra provet.

Schema

 • Vecka 45 : Engelska
 • Vecka 46-47: Matematik
 • Vecka 48-49: Svenska

Proven är obligatoriska och en viktig del av bedömningen. Därför är det viktigt att eleverna kommer på sin provtid.

Tider och grupper för varje prov meddelas i god tid innan provet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Sista läsläxan, Alex Dogboy. Inlämning av läs-logg och böcker fredag 20/10

Läxa till Fredag 20/10

Läs kapitel 33 och 34

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Var det rätt av honom att rymma? Motivera.
 2. Vad var det Alex mamma egentligen sa i samtalet?
 3. Alex väljer nu sina nya föräldrar. Vilka är de och varför väljer han dem?

Glöm inte att ta med läs-loggen och din bok fredagen den 20/10. Böckerna ska  skickas tillbaka!

Läs-loggarna samlas in och bedöms enligt matrisen ( Kunskapsmatris Alex Dogboy )

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 7, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 13/10

Läs kapitel 30 och 31

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Vad innebär Operation Nolltolerans?
 2. Rosa säger att det svåraste hon gjort var att lämna bort sina flickor till nunnorna. Om det var så svårt varför gjorde hon det då? Tycker du hon gjorde rätt eller fel? Motivera ditt svar.
 3. Vad är det som får Alex att inte vilja vara inne i hus?

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 6, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 6/10

Läs kapitel 27 och 28.

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Vad händer i filmen om Alicia som Alex spelar upp inne i huvudet om och om igen? Har du varit med om någon händelse som du ”spelar” upp om och om igen.
 2. Alex trodde inte att de som hade hus kunde vara rädda, varför tror du att han tror så? Finns det något som du är rädd för?
 3. Varför tror du att fru Leti hjälper Alex?
 4. ”Det var här han började förstå att han var en människa” (kap 28) Vad tror du man menar med citatet?

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 5, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 29/9 (6A läxförhör 28/9 pga SO-provet på fredagen)

Läs kapitel 23, 24 och 25.

Svara på frågorna i din läslogg!

 1.  I boken hamnar Alex i fängelset/häktet. Vad tycker du om detta? Motivera ditt svar.
 2.  Vad skulle du tycka var det värsta med att sitta inlåst i häktet som beskrivs i kapitlet? (kap 23)
 3. Varför berättar inte Alex om sina föräldrar? (kap 24)
 4. Hur känner sig Alex när han kommer ut och möts av hundarna? (kap 25)

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 4, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 22/9

Läs kapitel 19, 20 och 21.

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Varför kände sig Alex mer positiv när han tänkte på Robinson Crusoe?
 2. Alex försöker ofta tänka positivt. Ge några exempel på detta.
 3. Vilka är det som sitter i den första helikoptern som flyger iväg, tror du? varför tror du som du gör?
 4. ”Från och med nu skulle han bara vara gatubarnet Dogboy” (kap 21) vad är det som får Alex att tänka såhär tror du?

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Planering Svenska v.36-37

V.36

Lektion 1. Zick Zack ”Instruerande texter”, s. 16-17

Lektion 2. Zick Zack ”Instruerande texter”, s. 18-19

Lektion 3. Läsprojekt ”Alex Dogboy”, Genomgång av läxan (kap 9-11) och gemensam läsning av kap. 12-13.

V.37

Lektion 1. Zick Zack ”Argumenterande texter”, s. 20-21

Lektion 2. Zick Zack ”Instruerande texter”, s. 22-23

Lektion 3. Läsprojekt ”Alex Dogboy”, Genomgång av läxan (kap 14-16) och gemensam läsning av kap. 17-18.

OBS! Vi jobbar även med andra uppgifter så titta i ”Frånvaro”-facken om du missat något.


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 3, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 15/9

Läs kapitel 14, 15 och 16.

Svara på frågorna i din läslogg!

1.”Morgonen därpå förändrades hans liv” (kap 14) vad var det som hände? sammanfatta.

 

2. Vilka ord passar in på Margaritas bror? Motivera.

Översittare          Överlevare
Beskyddande     Orolig         Glad
Hänsynslös         Snäll          Aggressiv

3. Margarita är annorlunda när hennes bror är med. Hur kommer det sig tror du?

4. Varför berättade mannen sagan, tror du?

5. Berätta om några sagor du känner till! Kanske minns du också första tillfället du hörde dem?

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

 

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 2, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 8/9

Läs kapitel 9, 10 och 11.

Svara på frågorna i din läslogg!

 

 1. Återberätta kortfattat kapitlen du har läst.
 2. Hur upplevde pojkarna ”den nya delen” av stan ?
 3. Skriv tre frågor du skulle vilja ställa till George.
 4. Kvinnan Donna Cecilia verkar glad, trots att hon inte äger något, försök att förklara varför.

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

 

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg