Muntliga nationella prov

Efter lovet är det dags för de muntliga nationella proven i engelska, matematik och svenska.

Muntliga delprov

I svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov, delprov A. De muntliga delproven är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

Genomförande

  • Proven genomförs i mindre grupper (2-4 elever).
  • Ett prov tar 20-60 minuter (beroende på ämne).
  • Eleverna går ifrån ordinarie lektion för att genomföra provet.

Schema

  • Vecka 45 : Engelska
  • Vecka 46-47: Matematik
  • Vecka 48-49: Svenska

Proven är obligatoriska och en viktig del av bedömningen. Därför är det viktigt att eleverna kommer på sin provtid.

Tider och grupper för varje prov meddelas i god tid innan provet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *