Homework W.46: Text och glosor.

Text och Glosor

  • Läs och lyssna till texten What did people eat? Öva på glosorna.
  • Lyssna till text/glosor samt gör glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/4-food/what-did-people-eat–/listen-to-the-text

Förhör v.46  (Glosor + diskussionsfrågor till texten) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Åk 6 – Klassens dag fredag 27/10

På fredag kommer vi ha klassens dag mellan 8.00 och 12.30. Eleverna slutar 12.30 efter lunch. Vi kommer jobba med samhörighet och värdegrund och även titta på film. Till filmvisningen får eleverna ta med sig godis eller fika. Eleverna har pratat med klasslärarna vad som passar att ta med.

Eleverna har även önskat att få klä ut sig och det får de självklart göra! Den enda vi begär där är att man inte täcker ansiktet.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte Läxa till måndag v 45

Hej!

Den här veckan kör vi en läxa som handlar om enhetsomvandling och lite praktiskt problemlösning.

Cathas mattekaka – vikt och volym läxa
Del 1, dvs att omvandla enheterna är obligatorisk.
Del 2, dvs att baka kakan är självfallet frivillig
– (men om ni gör det vill vi gärna se bilder och få kommentarer i kommentarsfältet)

Vi diskuterar läxan på måndagen efter lovet.

Smaklig läxtid! 🙂

// Catha Och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Planering i Svenska

I Svenska har vi fram till höstlovet arbetat med läsprojektet Alex Dogboy. I fredags samlade vi in elevernas läsloggar för bedömning.

Varje vecka arbetar vi också med olika texttyper i läromedlet Zick Zack. Nu har turen kommit till berättande texter, vilket avslutas med att eleverna ska skriva en egen berättelse Skrivuppgift berättelse 

Berättelsen kommer att bedömas enligt matrisen. Bedömningsmatris

Efter lovet kommer vi att träna på muntlig framställning inför de muntliga nationella proven i svenska som kommer att äga rum v. 48 och v.49.

MVH

Alexander och Thomas

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Muntliga nationella prov

Efter lovet är det dags för de muntliga nationella proven i engelska, matematik och svenska.

Muntliga delprov

I svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov, delprov A. De muntliga delproven är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

Genomförande

  • Proven genomförs i mindre grupper (2-4 elever).
  • Ett prov tar 20-60 minuter (beroende på ämne).
  • Eleverna går ifrån ordinarie lektion för att genomföra provet.

Schema

  • Vecka 45 : Engelska
  • Vecka 46-47: Matematik
  • Vecka 48-49: Svenska

Proven är obligatoriska och en viktig del av bedömningen. Därför är det viktigt att eleverna kommer på sin provtid.

Tider och grupper för varje prov meddelas i god tid innan provet.


Prenumerera på nya blogginlägg