Homework W.46: Text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten What did people eat? Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt gör glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/4-food/what-did-people-eat–/listen-to-the-text

Förhör v.46  (Glosor + diskussionsfrågor till texten) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.43 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten Freaky Flavours. Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/4-food

Grammatik (Some och any)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.22-23

Förhör v.43  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.42 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten Never stop. Öva på glosorna.
 • Lyssna till text/glosor samt glosövningar. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/3-sports/never-stop-/listen-to-the-text

Grammatik (Relativa och reflexiva pronomen)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.24- 26.

Förhör v.42  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.41 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

Grammatik (Genitiv + Demonstrativa pronomen)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.17-19 + 20-21.

Förhör  v.41  (Glosor + diskussionsfrågor till texten + grammatik (skriftligt förhör) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.40 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

Grammatik (Genitiv)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.17-19

Förhör  v.40  Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.39 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

Grammatik (Presens och imperfekt av verbet be)

 • Arbeta med Grammatik C-boken s.15-16.

Förhör  v.39  Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.38 Grammatik, text och glosor.

Text och Glosor

 • Läs och lyssna till texten Freaky Animal Facts. Öva på glosorna.
 • Lyssna till text och glosor. https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/2-animals

Grammatik (Have/has/had)

 • Gör s.118-119 i Workbook + Grammatik C-boken s.13-14.

Förhör  v.38  Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg