År 5 Omprov matte tid, längd, vikt och volym

Vi har delat ut de rättade matteproven, eleverna har fått ta hem dem och de ska lämnas tillbaka underskrivna så snart som möjligt.

De elever som inte nått nivå ett skriver omprov enligt följande.
5a: Torsdag 6/4
5b: Onsdag 5/4
5c: Tisdag 4/4
5d: Tisdag 4/4

// Catha och Lisa

PS: (Jag sa fel dag till 5c på lektionen idag – tisdag är det som gäller. Sorry! //Catha)


Prenumerera på nya blogginlägg

År 5 matte

Den här veckan har eleverna fått tillbaka bedömda prov i geometri.

Titta igenom prov och matris tillsammans hemma. Vi vill ha tillbaka proven med en underskrift från vårdnadshavare.

Om det är någon ruta på nivå 1 som inte är ifylld behöver du träna mer och visa dina kunskaper igen.

Omprov:

5A, 5B och 5C: fredag 10/3 (på mattelektionen)

5D: onsdag 8/3 (på mattelektionen)

Prata med Lisa eller Catha om du undrar över något!


Prenumerera på nya blogginlägg

5C och 5D Formativ bedömning pepparkakshuset (Läxa till fredag 10/2)

När man går i femman och är ovan vid det är det svårt att arbeta i projekt. Det är svårt att fokusera på rätt saker, dvs matten i pepparkakshustuppgiften. Lisa och jag har gett tydliga instruktioner och lett arbetet både i tal och skrift. Vi har lämnat ut arbetsuppgifterna stegvis.

Idag har eleverna fått tillbaka sina arbeten och vi har arbetat formativt med dem. Det betyder att vi har försökt lära oss av det vi har gjort för att bli bättre framöver.

Dagens uppgift var bl.a. att titta på sitt arbete och utvärdera genom att svara på följande frågor:
Skriv svaren på baksidan av din matris:
Följde du instruktionerna?
Är det lätt att följa ditt arbete? Förstår du vad du har gjort?
Vad ska du tänka på till nästa gång vi gör ett liknade arbete… eller bara till nästa mattelektion?

Jag vill att ni tillsammans går igenom elevens arbeta och pratar om det hemma. Syftet är att vi ska hjälpa ert barn att se vad som har gått bra och vad han/hon kan göra bättre nästa gång – precis samma sak som vi har gjort hemma idag.

Tillsammans lär vi barnen att ta ansvar för sitt eget lärande.

Behöver ni instruktionerna så finns de både på barnens mail och i det här blogginlägget:
http://05herrängensskola.se/ar-5-ma-symmetri-och-skala-flipp/

På fredag den 10/2 vill jag ha tillbaka arbetena med en liten underskrift.
//Catha

PS Om ert barn har missat en grön ruta på matrisen så kommer jag att väga ihop det med det senaste matteprovet – som testar samma sak. Efter det ser vi om vi behöver göra någon åtgärd.


Prenumerera på nya blogginlägg

År 5 Ma – planering geometri och ansvarsuppgifter

Även i matten tränar vi på att ta ansvar för sitt eget lärande, vilket är väldigt viktigt inför högstadiet. Under lektionerna kommer Catha och Lisa att berätta både vi ska arbeta med och vad vi har för kunskapsmål. Du som elev tar ansvar för att du lär dig och att du har gjort tillräckligt många uppgifter.
Vi kommer alltså att ha ansvars-läxor, vilket är att arbeta ”färdigt” eller att förbereda sig inför en lektion genom att se t.ex en flipp. Instruktioner kommer att finnas på bloggen och tavlan i klassrummet.

Är man borta från en lektion finns alla papper som har delats ut i frånvarokorgen, och du tar ansvar för att du tar ikapp det du har missat.

Vi finns så klart här för att hjälpa er, så kom och fråga oss om du behöver.

Här är planeringen för momentet Geometri: Planering Geometri vt17 åk 5 4.

// Catha och Lisa

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg