NO fysik: Universum planering och läxa

I NO börjar vi arbeta med arbetsområdet ”Fysik: Universum”.

Läxa till lektion 2: (torsdag för 6A, 6C och 6D) (onsdag 6B)

 • Titta på filmen ”Vårt solsystem”: http://sli.se/r/2469
 • Träna på:
  • att förklara vad solsystemet är
  • namnet på planeterna i vårt solsystem
  • vad det finns förutom planeter i vårt solsystem
 • Gör klart lektionsuppgiften (Läs/lyssna: Koll på NO s. 8-11 + aktivitetsboksuppgifter s.2-4)

Här finns en preliminär planering: Fysik universum planering

Här finns en bedömningsmatris: Fysik universum bedömningsmatris

För att titta på film på SLI behöver du använda din skolmejl (oftast förnamn.efternamn@elev.stockholm.se). Tänk på att göra läxan i god tid så att du hinner fråga om hjälp om du får problem med inloggningen. Du kan fråga en kompis eller någon lärare om hjälp.


Prenumerera på nya blogginlägg

NO/teknik: planering och läxa v. 46-47 (6A, 6C och 6D)

Här är planeringen för vecka 46 (6C har redan haft lektion 2):

Läxa vecka 46:

 • Gör klart din ritning (om du inte hinner klart på lektionen).

Läxa vecka 47:

 • Titta på filmen: Vad är en kraft?

 • Svara på frågorna:
  • Vem var Newton? Berätta 1-3 saker.
  • Ge exempel på 1-3 krafter.
  • Med vilken enhet mäter man kraft?
 • Läs/lyssa: Koll på NO s. 32-35
 • Aktivitetsbok s. 24 och 26

Prenumerera på nya blogginlägg

Fysik och teknik: planering och läxa vecka 45 (6A, 6C, 6D)

Nu börjar vi arbeta med arbetsområdet ”rörelse och konstruktion” i fysik och teknik.

Här ser du planeringen för vecka 45:

Flippläxa:

 • Titta på filmen: ”Göra en enkel ritning i tre vyer”
 • Svara på frågorna:
  • Vad innebär det att göra en ritning i flera vyer?
  • Vad är viktigt att tänka på när du gör en ritning? Ge 1-3 tips!

Planeringen och läxan gäller för 6A, 6C och 6D.

Här finns mer information om arbetsområdet: brev_till_vardnadshavare_-_rorelse_och_konstruktion_1


Prenumerera på nya blogginlägg

NO – kemiläxa vecka 36

Målet den här veckan är att du ska kunna berätta om kolets kretslopp och hur människan är med och påverkar kretsloppet.

Vi kommer att träna på lektionerna men det är viktigt att du repeterar och tränar hemma också.

Läxa till lektion 2:

Läs s. 62-63 i Koll på NO

Träna på begreppen:

 • kol – viktigt grundämne
 • koldioxid – kol och syre (co2)
 • fotosyntes – växter gör om solenergi, koldioxid och vatten till druvsocker och syre
 • fossila bränslen – t.ex. olja, stenkol, naturgas, torv
 • förbränning – djur och människor förbränner maten för att få energi
 • växthuseffekten – uppvärmning av jorden som beror på atmosfären

Nästa vecka får du visa dina kunskaper i en diagnos. 

Det finns många filmer som förklarar fotosyntes och kolets kretslopp. T.ex. den här:


Prenumerera på nya blogginlägg

År 5 NO: förberedelseläxa v 20

Vi fortsätter arbetet med energi nästa vecka.

Förbered dig inför nästa veckas lektion så här:

 • Läs/lyssna i Koll på NO s. 78-81
 • Titta på filmen Energikällor (finns på SLI)

Svara på frågorna:

 • Ge 2-4 exempel på förnybara energikällor
 • Ge 2-4 exempel på icke förnybara energikällor

Här finns planeringen: NO fysik energi planering vt17


Prenumerera på nya blogginlägg

År 5 NO: förberedelseläxa

Nästa vecka börjar vi ett nytt arbetsområde i NO. Vi kommer att arbeta med NO-ämnet fysik och lära oss om energi.

För att förbereda dig inför nästa veckas lektioner:

Under lektionen kommer vi att arbeta med frågorna:

 • vad är energi?
 • vad innebär energiprincipen?
 • vilka olika sorters energiformer finns det?

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

År 5 NO: begreppsdiagnos vecka 17

Nästa vecka kommer du att få visa dina kunskaper om kemibegreppen som vi har arbetat med under terminen. Du hittar begreppen här: Kemibegrepp.

Du ska visa att du kan:

 • para ihop rätt begrepp med rätt betydelse
 • sätta in rätt begrepp på rätt ställe i en lucktext
 • kunna använda begreppen när du beskriver och förklarar

Du får träna på NO-lektionerna nästa vecka. Diagnosen görs i slutet på lektion 2. Du kan även träna hemma och på IUP-tid eller bonustiden (torsdagar 14-15 i 5B:s klassrum).

Träna så här:

 • Läs/lyssna i boken ”Koll på NO” s. 84-95 + s. 101
 • Arbeta i aktivitetsboken s. 58-61 (uppgift 1-12)
 • Göra uppdragen på bingel
 • Göra ett eget memoryspel med hjälp av begreppen
 • Använd begreppen när du förklarar

Vårdnadshavare kan hjälpa till med att påminna, förhöra, prata om och använda begreppen på olika sätt.

Lycka till!


Prenumerera på nya blogginlägg

NO – läxa vecka 14

Nästa vecka kommer vi att arbeta med sura och basiska ämnen och hur man kan mäta surhet i ett ämne.

För att förbereda dig inför lektionerna ska du:

Begrepp:

 • sur
 • basisk
 • pH-värde

Här finns en begreppslista med förklaringar på Kemibegrepp som vi arbetar med. Vi arbetar med begreppen på lektionerna men du behöver även träna och repetera själv.


Prenumerera på nya blogginlägg