År 5 NO: förberedelseläxa

Nästa vecka börjar vi ett nytt arbetsområde i NO. Vi kommer att arbeta med NO-ämnet fysik och lära oss om energi.

För att förbereda dig inför nästa veckas lektioner:

Under lektionen kommer vi att arbeta med frågorna:

 • vad är energi?
 • vad innebär energiprincipen?
 • vilka olika sorters energiformer finns det?

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

År 5 NO: begreppsdiagnos vecka 17

Nästa vecka kommer du att få visa dina kunskaper om kemibegreppen som vi har arbetat med under terminen. Du hittar begreppen här: Kemibegrepp.

Du ska visa att du kan:

 • para ihop rätt begrepp med rätt betydelse
 • sätta in rätt begrepp på rätt ställe i en lucktext
 • kunna använda begreppen när du beskriver och förklarar

Du får träna på NO-lektionerna nästa vecka. Diagnosen görs i slutet på lektion 2. Du kan även träna hemma och på IUP-tid eller bonustiden (torsdagar 14-15 i 5B:s klassrum).

Träna så här:

 • Läs/lyssna i boken ”Koll på NO” s. 84-95 + s. 101
 • Arbeta i aktivitetsboken s. 58-61 (uppgift 1-12)
 • Göra uppdragen på bingel
 • Göra ett eget memoryspel med hjälp av begreppen
 • Använd begreppen när du förklarar

Vårdnadshavare kan hjälpa till med att påminna, förhöra, prata om och använda begreppen på olika sätt.

Lycka till!


Prenumerera på nya blogginlägg

NO – läxa vecka 14

Nästa vecka kommer vi att arbeta med sura och basiska ämnen och hur man kan mäta surhet i ett ämne.

För att förbereda dig inför lektionerna ska du:

Begrepp:

 • sur
 • basisk
 • pH-värde

Här finns en begreppslista med förklaringar på Kemibegrepp som vi arbetar med. Vi arbetar med begreppen på lektionerna men du behöver även träna och repetera själv.


Prenumerera på nya blogginlägg

NO – läxa vecka 12

Nästa vecka kommer vi att undersöka kristaller och göra undersökningar med det sura ämnet ättika.

Förbered dig så här:

Till lektion 1 (5A, 5C, 5D: tisdag, 5B: måndag)

 • Läs texten ”En värld av kristaller”
 • Ge 2-5 exempel på något som innehåller kristaller.
 • Kristaller är ofta små. Vad kan du använda för att se kristallerna bättre?

Till lektion 2: (5A: onsdag, 5B: fredag, 5C och 5D: torsdag)

 • Läs texten: ”Bra att veta om ättika”
 • Ge 1-3 exempel på vad man använder ättika till.

I skolan får du ett häfte med de två texterna. Texterna finns även på din e-post!

Lycka till!


Prenumerera på nya blogginlägg

År 5 NO – kemiläxa: varningssymboler

Varningssymboler

NO-läxa denna vecka är att ta reda på vilka kemikalier som finns hemma. Använd den här tabellen: Kemiförsök hemuppdrag 1 tabell

Ditt uppdrag: 

 • Leta hemma efter kemikalier märkta med varningssymboler.
 • Skriv ner vad du hittat för kemikalier och var du hittade dem.
 • Vilken varningssymbol finns på förpackningen?
 • Vad använder ni dem till hemma?
 • Var förvaras dem hemma hos er?
 • Är det ett lämpligt ställe, eller finns det bättre?

Du ska kunna:

 • känna igen alla varningssymbolerna
 • veta vad symbolerna betyder

Här kan du träna: elevspel.se

Fundera på: 

 • Tror du att du kommer att hitta alla varningssymboler hemma hos dig?
 • Varför/varför inte?
 • Vad hittar du för andra spännande kemikalier hemma, utan varningssymboler?
 • Vad använder ni dem till?

Lycka till!

Farliga kemiska produkter ska enligt lag vara märkta med symboler och annan information som talar om på vilket sätt produkten är farlig.  

I dagsläget finns två märkningssystem, ett med symbolen i röd ram mot vit bakgrund, och ett med symbolen mot orange bakgrund. Det beror på att EU håller på att byta märkningssystem fram till 2015, då endast den rödvita symbolen ska finnas kvar. 

Här hittar du mer information om kemikalier i hemmet.


Prenumerera på nya blogginlägg

År 5 NO och teknik: avslutning slagverksinstrument

Nu avslutar vi arbetet med våra slagverksinstrument.

Om du inte har hunnit klart finns möjlighet att bygga färdigt på bonustiden på torsdag.

Se till att du blir klar med:

 • skiss
 • dokumentation
 • utvärdering

Det har varit fantastiskt roligt att se alla kreativa lösningar och spännande idéer blir verklighet! Här ser du några exempel:


Prenumerera på nya blogginlägg

År 5 NO och teknik

Nästa vecka avslutar vi arbetet med tekniken och slagverksinstrument och påbörjar nästa arbetsområde som handlar om kemi.

Förbered dig inför lektion 2 genom att lyssna/läsa i boken Koll på NO s. 86-87.

Svara på frågorna:

 • Vad är kemi? Försök att förklara med en mening!
 • Vad gör en kemist? Ge 1-2 exempel.
 • Ge 2-3 exempel på kemi som du känner till.

Du behöver inte lämna in frågorna skriftligt, vi kommer att prata om frågorna och diskutera texten tillsammans under lektionen.


Prenumerera på nya blogginlägg